Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest: Fabryka Mebli Stollech Lech Jóźwiakowski z siedzibą: Piaski 13a, 63 - 645 Łęka Opatowska, nr REGON: 250241508, NIP: 619-00-11-204.
  2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze strony internetowej.
  3. Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1 niniejszego dokumentu.
  4. Dane osobowe nie są przechowywane w bazie danych.
  5. W trakcie składania zapytania przez formularz kontaktowy, użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych:
    • imienia i nazwiska,
    • numeru telefonu,
    • adresu e-mail,
  6. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do wysłania zapytania.
  7. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia kontakt poprzez formularz kontaktowy.
  8. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania strony. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.
  9. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
  10. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..